„Реално и вълшебно“ е стартъп, плод на млад и амбициозен екип, работещ в сферата на медиите, с основна цел създаване и излъчване на аудиовизуална продукция за деца.

Съдържанието ще е издържано в духа на етиката и естетката. Устойчива екологична култура, опазване на природата. Категориите на програмата ще обхващат основните етапи от развитието на всички умения за ранно учене и запомняне; опознаване на българския бит и култура, и съхраняване на националната идентичност; умения за разпознаване на животните, цветовете, буквите, цифрите, основни понятия – мама, татко, семейство, добро, лошо, красиво и грозно.  Телевизията ще покрива нуждите на най-малките от развлечение, обучение и възпитание, чрез изкуство, създадено специално за тяхната възраст и нужди.