Общата цел на проекта е създаването на първата българска детска телевизия, създаваща авторска продукция с име „Реално и вълшебно“, с високо качество на заснемане и излъчване в резолюция HD и национално прикритие 24/7.

Стремежът е каналът да отговоря на най-високите критерии за качество и достъпност на телевизионната услуга. С програма, разработена съвместно с педагози и психолози – експерти по детско развитие, ще бъде създавана детска продукция, обуславяща високо интелектуално развие, усет към красивото и доброто, опознаване на българският бит и култура, и съхранение на националната идентичност.Устойчива екологична култура, опазване на природата и животните.

Призванието на телевизия „Реално и вълшебно“ е да вдъхновява въображението и желанието у децата да черпят познания и вдъхновение от чудните приказни истории, разказващи за вълнуващи приключения и фантастични герои от един добър и красив свят и ненатрапчиво да възпитава в благородство и доброта. Основната идея на проекта за българска детска телевизия е промяна на съдържанието, предлагано на децата – не на безкритичността, безвкусицата и агресията в ефира, без граници между добро и зло, правилно и погрешно. Мисията е благородството на човешката личност.

Проектът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. По процедура „Насърчаване на предприемачеството“ https://opik.bg/public/uploads/2019/05/bg16rfop002-2024-nasrchavane-na-predpriemachestvoto-12.pdf