ДОСТАВЧИК НА МЕДИЙНИ УСЛУГИ

Реално и вълшебно ЕООД

Седалище и адрес на управление, България, гр. Благоевград, ул. Арсений Костенцев № 7 ет.4 офис 7;

E-mail: office@realnoivalshebnotv.com

Тел: 0879 4 777 97

 

Съвет за електронни медии
Адрес: България, гр. София, бул. „Шипченски проход“ 69
Тел: 02/ 9708810
E-mail: office@cem.bg

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА

 

Споразумение за условия за достъп до аудиовизуално съдържание на доставчикът на медийна услуга Реално и вълшебно ТВ. Актуализирано на 7 юли 2021 г. Описание на фирмените услуги и приемане на условията за ползване.

Добре дошли в Реално и вълшебно ТВ, която се управлява от Реално и вълшебно ЕООД, доставчик на линейно медийно съдържание разпространявано чрез Интернет и IPTV – Internet Protocol TeleVision. Както и нелинейно медийно съдържание VOD – медийна услуга по заявка. С УДОСТОВЕРЕНИЕ за регистрация на доставчик на медийна услуга на основание чл. 125и, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с Решение № РД – 05-59 от 07.07.2021г. на Съвета за електронни медии на Р. България.

Параметри: медийна услуга, предоставяща 24-часов потребителски достъп до аудио-визуални предавания, специализирани в областта на съдържание за деца от 0 до 6 г., техните  семейства и близки, в резолюция HD, предварително определени от Реално и вълшебно ЕООД, даваща достъп в избран от потребителя момент по негова лична заявка въз основа на каталог или плейлиста с аудиовизуални предавания.

Достъпът до програмата се осъществява от място и по време, избрано от всеки потребител чрез DTH, VOD, PPV, IPTV, Cable, mobile, при поискване през Интернет, чрез разрешени устройства за съответния вид използване, както и чрез мобилното приложение на Реално и вълшебно ЕООД, достъпно на адрес: https://realnoivalshebnotv.com/
Териториален обхват: национален

Услугите, които компанията Реално и вълшебно ТВ предоставя, включват всеки URL с марка Реално и вълшебно ТВ и всякакви други уебсайтове, други функции, съдържание или мобилно приложение, предлагано от Реално и вълшебно ТВ във връзка с бизнеса на Реално и вълшебно ТВ (заедно „ Фирмени услуги „). Компанията предоставя Реално и вълшебно ТВ и Фирмените услуги за ваше лично удоволствие и забавление. 

Посещавайки Реално и вълшебно ТВ или използвайки Услугите на компанията, вие приемате и се съгласявате да бъдете обвързани от настоящото споразумение, включително всички бъдещи модификации („Споразумение“), и да спазвате всички приложими закони, правила и разпоредби („приложимо право“). Моля, прочетете внимателно настоящото споразумение. Компанията може да модифицира настоящото споразумение по всяко време и всяко такова изменение ще влезе в сила след публикуването му в realnoivalshebnotv.com. Всички материални модификации ще се прилагат само в бъдеще. Продължаващото ви използване на Реално и вълшебно ТВ или фирмените услуги след всяка подобна модификация представлява вашето приемане и съгласие да бъдете обвързани от споразумението, така модифицирано. Следователно е важно да преглеждате това споразумение редовно. Ако не сте съгласни да бъдете обвързани от настоящото споразумение и да спазвате всички приложими закони, трябва незабавно да прекратите използването на сайта и услугите на компанията. Можете да получите копие от това споразумение, като ни изпратите имейл на: office@realnoivalshebnotv.com, Subject: Условия за ползване на споразумението. Вашият достъп и използване на определени фирмени услуги може да изисква от вас да приемете допълнителни условия, приложими за такива Фирмени услуги, в допълнение към настоящото споразумение, и може да изисква да изтеглите Софтуер или Съдържание (всеки, както е дефиниран по-долу). Допустимост за регистрация на Реално и вълшебно ТВ и сигурност на акаунта. Цялата информация за регистрация, която изпращате за създаване на акаунт, трябва да бъде точна и трябва да се поддържа актуална. Вие носите отговорност за поддържането на поверителността на вашата парола и отговаряте за цялото използване на вашия акаунт. Ето защо е изключително важно да не споделяте паролата си с никого. Съгласявате се да не използвате акаунта, потребителското име, имейл адреса или паролата на друг член или абонат по всяко време. Съгласявате се да уведомите незабавно Компанията, ако подозирате каквато и да е неразрешена употреба или достъп до вашия акаунт или парола. Прекратяване на настоящото споразумение остава в пълна сила и е ефект, докато използвате услугите на компанията. Можете да прекратите вашия акаунт или абонамент на Реално и вълшебно ТВ по всяко време и по каквато и да е причина, като напишете имейл. Линейното разпространение на телевизионни програми чрез Интернет, не попада под регулация на ЗРТ. В тази връзка фирма Реално и вълшебно ЕООД, се задължава да спазва етичния медиен кодекс.

Ако някоя разпоредба на настоящото споразумение е незаконна, невалидна или неприложима, тази разпоредба се счита за отделна от настоящото споразумение и не засяга валидността и изпълнимостта на останалите разпоредби. Моля, свържете се с нас относно въпроси по това споразумение. ПРОЧЕТОХ ТОЗИ СПОРАЗУМЕНИЕ И СЪГЛАСЯВАМ С ВСИЧКИ РАЗПОРЕДБИ, СЪДЪРЖАЩИ ГОРЕ.

 

Екип:

Ива Диманова и Рикардо Гъров, изпълнителни продуценти; Иван Иванов, Виолета Ангелова, компютърни аниматори; Мануела Тошева, художник декоратор; Боян Тодоров, музика; Веселина Шуманова, психолог, Косара Арабаджиева, маркетинг; Боян Петров – художник; Габриела Янчева, визуален дизайнер; Юлий Анчев, оператор камера; Румен Анчев, фарт и декори, Лиляна Безовска, редактор; Мирослава Анчева, директор тв. и главен продуцент.